Nieuws

Verbeterde website voor de Stichting

01 Augustus 2022

Ingaande 1 augustus heeft de Stichting een verbeterde website. De vorige website was gemaakt met WordPress, de nieuwe website is gemaakt met ExpressionEngine. Met de nieuwe opensourcesoftware is de site van de Stichting nu nog beter beschermd tegen malware en spam. De vorige website dateerde uit 2017 en was aan een update toe. Maar gezien de positieve reacties op de vormgeving van deze site is besloten om met de nieuwe software de vormgeving zoveel als mogelijk is gelijk te houden aan de oude vormegeving. Slechts de pagina met NIEUWS is anders opgezet.